Archive

Archive for the ‘MySQL’ Category

SQL cheatsheet.

February 26, 2012 Leave a comment

My sql

SELECT x.a
FROM
( SELECT ‘1’ AS a
UNION ALL
SELECT ‘2’
UNION ALL
SELECT ‘3’
) x
WHERE a NOT IN
( SELECT knr FROM table1 )

SELECT t.CHANNEL
, COUNT(*) / SUM(grp.TotalCount)
FROM my_table t
JOIN
( SELECT LOC_CODE
, COUNT(*) TotalCount — or is it perhaps?:
— COUNT(DISTINCT CHANNEL)
FROM my_table
GROUP BY LOC_CODE
) grp
ON grp.LOC_CODE = t.LOC_CODE
GROUP BY t.CHANNEL

My delete:

DELETE
FROM table
WHERE id IN
( SELECT id
FROM table
WHERE obsolete = 1
ORDER BY id
FETCH FIRST 100000 ROWS ONLY
)

Advertisements
Categories: MySQL

Tizen Linux for mobile tablet smartphone will takeover the world. Backed by Intel, Samsung, Linux foundation. Good luck.

February 26, 2012 1 comment

Tizen Linux for mobile tablet smartphone will takeover the world. Backed by Intel, Samsung, Linux foundation. Good luck.

– Android is less important in such case

– IPhone also

 

MySQL is 70x faster then before.

February 26, 2012 Leave a comment

MySQL cluster has 70x speed.

Categories: MySQL, Unix/Linux

How to create a database without any database server?

August 5, 2011 Leave a comment

@todo

Please ask, i will post how to’s

Categories: MySQL, Oracle, PHP, Zend

MySQL – backup details stored procedure all including database

June 4, 2010 Leave a comment

To backup the mysql database

No lose all backup, case of migration:
mysqldump –user=root –password=**** –all-databases > /tmp/dnbe_database.sql

Option 1: full database and functions structures but no data
shell> mysqldump –user=root –password=root -R -d db > /tmp/20090201-nodata.sql

Option 2: full database but without cdr, slavecdr table structure and data
shell> mysqldump –user=root –password=root -R –ignore-table=db.cdr –ignore-table=db.slavecdr db > /tmp/20090201-data.sql

Categories: MySQL

Mysql ERROR 1153 (08S01) Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes

April 18, 2010 Leave a comment

That error while recovering the database file from already backup file.

1.

mysql> show variables;

| max_allowed_packet              | 1048576                                                    |

2. vi /etc/my.cnf

[mysqld]
max_allowed_packet=16M

3. service mysqld restart

4. mysql –user=root –password= < /tmp/myfailedfile.sql

Done.

Categories: MySQL

zend cheat sheet zend framework cheat sheet zf cheat sheet zf cheat code zend crack zend hack zend quick tips and tricks

April 11, 2010 1 comment

Zend framework Latest Release. Also for more: https://shamuntoha.wordpress.com/2011/04/25/zend-framework-cheat-sheets-poster-tutorial-download-latest-news-reference-guide-apis-training/

*********Please leave your comments with your requirements and demands.********
zend framework poster zend framework cheat code cheat sheet tutorial getting started

  • Het Zend Framework is een open-source framework, ontwikkeld in objectgeoriënteerde PHP5 code door Zend Technologies
  • Zend Framework is an open source, object oriented web application framework
  • Free download of Zend Framework. Download today!
  • Official website http://www.zend.com . Includes project news, roadmap, FAQ and manual.
  • 10 Compelling Reasons to Use Zend Framework | Nettuts+

  • Latest version of Zend framework– ZF 1.6.0 ship dojo toolkit. You can find it in ZendFramework-1.6.0/external/ directory when you download ZF

Het Zend Framework is een open-source framework, ontwikkeld in objectgeoriënteerde PHP5 code door Zend Technologies. Het framework is gemaakt met de gedachte om het gebruik ervan zo simpel mogelijk te houden. Dit in lijn met PHP, waarvoor de parsing engine ook door Zend Technologies wordt ontwikkeld. Het Zend Framework wordt uitgebracht onder een BSD-licentie.

Het is onderdeel van het PHP Collaboration Project, bestaande uit:

* Zend Developer Zone
* Eclipse-based PHP-IDE
* Zend Framework

Het framework is gebaseerd op het MVC Model. De verschillende componenten van het framework kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. Voorbeelden van componenten in het Zend Framework zijn Zend_Log, Zend_Config en Zend_Feed.
Toekomst

Het project heeft een zestal doelen gesteld voor de toekomst:

1. Meer webservices ondersteunen
2. Mogelijkheden voor identiteitsmanagement
3. Verregaande mogelijkheden met betrekking tot formulieren
4. Ondersteuning voor YAML als informatie-opmaaktaal
5. Ontwikkelingstools om het ontwikkelen te vergemakkelijken
6. Het continu uitbreiden en verbeteren van functionaliteit

Externe links

* Homepage Zend framework
* Zend Developer Zone
* Het gebruik van Zend componenten in CakePHP

Programmer’s Reference Guide

Table of Contents

Zend Framework

Programmer’s Reference Guide for Zend Framework